Η LOBBY MUSIC είναι μια δισκογραφική́ εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε το 2010 για να υπηρετήσει το ελληνικό́ λαϊκό́ τραγούδι και όχι μόνο.

Σκεπτικό́ της LOBBY MUSIC ήταν και είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρείες είναι απρόσωπες και δεν στηρίζουν σωστά́ το γνήσιο ελληνικό́ τραγούδι και τις καλές φωνές.

Κόντρα, λοιπόν, στα συνηθισμένα και στα κατεστημένα και γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να δώσει μάχη για να αφήσει το στίγμα της , επέλεξε από́ τότε τον δύσβατο, αλλά́ διαχρονικό́ δρόμο κι όχι τα εφήμερα μπερδεμένα ακούσματα. Σε μια εποχή́ λοιπόν που ακόμη και οι πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρείες περνούν κρίση, η LOBBY MUSIC και οι άνθρωποί της τολμούν και συνεχίζουν τον αγώνα που ξεκινήσαν προς την επιτυχία το 2010.

Πέντε χρόνια μετά́ την ίδρυσή της, έχει καταφέρει να έχει στο δυναμικό́ της μεγάλες λαϊκές φωνές που έχουν αφήσει ιστορία στην ελληνική́ δισκογραφία και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν με τις αυθεντικές φωνές τους, όπως η μεγάλη Lady του ελληνικού́ τραγουδιού́ ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, o μεγάλος ερωτικός ερμηνευτής ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ο αυθεντικός λαϊκός ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΕΛΑΣ, o μεγάλος Στέλιος Διονυσίου και η ΧΑΡΑ ΒΕΡΡΑ, μια σπουδαία τραγουδίστρια στα λαϊκοδημοτικά.

Επίσης τραγουδιστές ανερχόμενοι με ιδιαιτέρες φωνές που ανήκουν στην εταιρεία είναι ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ,  ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ κ.ά.

Εδώ́ να σταθούμε και να αναφερθούμε σε αυτόν που διοικεί την LOBBY MUSIC, τον γενικό́ παραγωγό́ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΗΤΡΟ. Επίσης την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, τον νέο παραγωγό́ ΗΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΡΗ (υπεύθυνο στο POP, ROCK, DANCE, R&B), τον αρμόδιο Διαδικτυακής Υποστήριξης ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ και άλλους αξιόλογους εξωτερικούς συνεργάτες.

Στους άμεσους στόχους της LOBBY MUSIC είναι η επέκταση του δικτύου πωλήσεων των CD και το άνοιγμα προς την ψηφιακή́ εποχή́ ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις στη μουσική́ βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.